BINBOX GLOBAL SERVICES SRL., cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. C.A. Rosetti, Nr. 17, Biroul 120, Register 06, Etaj 1, a implementat proiectul cu titlul „Platforma ionovativa Locationchest“, Cod MySMIS 130068, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, in baza Contractului de finanțare nr. 37/221_ap2/04.06.2020, semnat cu cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, începând cu data de 04.06.2020 până la 04.06.2022.

Valoare totală a proiectului este de 27.457.766,07 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 16.210.759,60 lei (din care 13.779.145,66 lei din FEDR și 2.431.613,94 lei din BS).

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă susținerea inovării și creșterea productivității societății BinBox Global Services S.R.L. prin realizarea unei platforme inovative de tip BigData pentru colectarea informatiilor despre localizarea dispozitivelor mobile folosite de catre clientii operatorilor de telefonie mobila, agregarea si procesarea acestora pentru implementarea conceptului de servicii bazate pe locatie (location based services).

Dezvoltarea platformei software inovative LocationChest va permite societatilor comerciale din Romania sa beneficieze de o platforma tehnologica software moderna ce va facilita interactiunea cu potentialii clienti din zona definita de catre acestea pentru a implementa campanii de marketing targetate, menite sa le creasca vanzarile. In acelasi timp, platforma software inovativa LocationChest va putea furniza informatii statistice si rapoarte personalizate agentiilor de media din Romania pentru ca acestea sa isi poata valorifica serviciile si campaniile pe care le fac pentru clientii lor cu un grad mai mare de impact.

Caracterul inovativ al platformei vine din urmatoarele elemnete:

  • Platforma software inovativa LocationChest va colecta datele de geolocalizare ale TUTUROR posesorilor de dispozitive mobile prin integrarea cu operatorii de telefonie mobila.
  • Capabilitatea de localizare in spatii inchise.
  • Capabilitatea de analiza a tipologiilor clientilor pe baza locatiei.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roTIP SERVICII conform Planului de Afaceri

Tip produs Tip tarif Valoare produs
Licenta platforma software LocationChest pentru generare rapoarte (nelimitate) demografice pe baza informatiilor de tip geolocalizare Abonament lunar 28.500,00 lei
Licenta platforma software LocationChest pentru generare pana la 10 rapoarte / saptamana pe baza informatiilor de tip geolocalizare Abonament lunar19.000,00 lei
Linceta platforma software pentru comercianti cu limitare pe zone geografice la nivel de oras Abonament lunar 11.875,00 lei
Licenta platforma software pentru comercianti cu limitare la o raza de 10 km2 fata de locatia de interes Abonament lunar 7.125,00 lei
Servicii de transmitere a mesajelor pe dispozitivele mobile in functie de geolocatia dispozitivelor mobile Abonament lunar750,00 lei

Let’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.