BINBOX GLOBAL SERVICES SRL., cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. C.A. Rosetti, Nr. 17, Biroul 120, Register 06, Etaj 1, a implementat proiectul cu titlul „Platforma ionovativa Binbox Cloud“, Cod MySMIS 130068, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, in baza Contractului de finanțare nr. 13/221_ap3/16.07.2021, semnat cu cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, începând cu data de 16.07.2021 până la 16.07.2023.

Valoare totală a proiectului este de 41.811.423,50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 21.242.975,00 lei (din care 35.539.709,98 lei din FEDR și 6.271.713,53 lei din BS).

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui produs inovativ, precum si a serviciilor inovative asociate acestuia, bazat pe o infrastructura de cloud hibrid, cu caracteristici unice in Romania, care sa vina atat in spijinul operatorii economici privati, cat si a autoritatilor publice din Romania. Astfel, se urmareste implementarea unei platforme inovative de tip big data, respectiv o platforma de cloud hibrid care va oferi atat servicii de IaaS (infrastructure as a service), PaaS (platform as a service) cat si SaaS (software as a service) pentru clientii societatii BinBox. De asemenea, platforma va genera, pentru clienti (IMM-uri sau autoritati publice) scaderea cheltuielilor de tip CAPEX pentru achizitionarea infrastructurii fizice si a componentelor middleware in vederea rularii aplicatiilor necesare desfasurarii activitatilor. Totodata, realizarea platformei de cloud hibrid vizeaza integrarea pe verticala a solutiilor TIC in cadrul societatii, urmand tendintele de concentrare a activitatii asupra unui sector.

Termenul alocat pentru implementarea proiectului a fost de 24 luni de la semnarea contractului de finantare. In acest interval, Solicitantul si-a propus realizarea unei platforme inovative care va permite controlul si operarea unei infrastructuri complexe de cloud, prin dezvoltarea unei platforme de ultima generatie, folosind o solutie unitara, usor de administrat (autoprovizionare, sistem de facturare automat, sistem de identificare si autentificare bazat pe date biometrice pentru utilizatori etc.) cu capabilitati de a furniza servicii complexe de cloud (baze de date elastice, sisteme de inteligenta artificiala si business intelligence, containere, medii de dezvoltare software). De asemenea, platforma va pune la dispozitia utilizatorilor (clientilor) un sistem prin care acestia isi pot dezvolta si implementa (sau migra) infrastructura hardware in mediul cloud intr-o maniera automatizata, pe baza unor preset-uri ce vor permite provizionarea automata a resurselor hardware necesare rularii aplicatiilor software ale clientilor.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roLet’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.